THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 VÀ CHÀO BÁN CỔ PHẦN TRỊ GIÁ 20 TỶ ĐỒNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 VÀ CHÀO BÁN CỔ PHẦN TRỊ GIÁ 20 TỶ ĐỒNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Ngày đăng: 05/09/2023 09:22 AM

  THÔNG BÁO

  Về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022

   và chào bán cổ phần 20 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu

  Hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ công cộng Bình Dương, mã số doanh nghiệp: 3700149145, trụ sở chính tại: 91 Thích Quảng Đức, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xin trân trọng thông báo:

  Để chuẩn bị chi trả cổ tức năm 2022 (phần chi bằng tiền mặt 5%) và chào bán cổ phần trị giá 20 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức năm 2022 và quyền mua cổ phần vào ngày: 25/09/2023.

  Thông báo chi tiết về việc chi trả cổ tức năm 2022 (phần chi bằng tiền mặt 5%) và chào bán cổ phần trị giá 20 tỷ đồng sẽ được gửi đến từng cổ đông và đăng trên website công ty tại địa chỉ: www.bps.net.vn.
            Thông báo này thay thế các thông báo đã phát hành trước đây.

  Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 0274 3821983.

  Trân trọng thông báo

         TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                        (Đã ký)

                Nguyễn Tấn Đạt

   

  Zalo
  Hotline