THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CÔNG KHAI THÔNG THƯỜNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CÔNG KHAI THÔNG THƯỜNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG

Ngày đăng: 26/02/2024 03:18 PM

  THÔNG BÁO

   ĐẤU GIÁ CÔNG KHAI THÔNG THƯỜNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG

  -----**-----

   

  (Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-ĐTKDV ngày 31/01/2024 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc Phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ công cộng Bình Dương)

  1. Chủ sở hữu quyền mua cổ phần chuyển nhượng: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

  - Địa chỉ: Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 

  - Điện thoại: (024) 3824 0703 Fax: (024) 6278 0136

  1. Doanh nghiệp có quyền mua cổ phần chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG

  - Địa chỉ: Số 91 Thích Quảng Đức, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 

  - Điện thoại: (0274) 3821983 Fax: (0274) 3821983

  - Ngành nghề kinh doanh chính: : Hoạt động Dịch vụ phục vụ tang lễ; Bán buôn đồ uống; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

  - Vốn điều lệ: 105.000.000.000 đồng

  1. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức và cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trong Quy chế đấu giá công khai thông thường quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ công cộng Bình Dương do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu.
  2. Tổ chức tư vấn và tổ chức bán đấu giá quyền mua cổ phần: Công ty cổ phần Chứng khoán Everest
  3. Quyền mua cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá:

  - Loại quyền mua cổ phần đấu giá: Quyền mua cổ phần phổ thông     

  - Tổng số lượng quyền mua cổ phần đấu giá: 3.150.000 quyền mua cổ phần

  - Tỷ lệ thực hiện quyền: 21:4 (21 quyền mua được mua 04 cổ phiếu phát hành thêm)

  - Số cổ phần phát hành thêm được mua: 600.000 cổ phần   - Giá khởi điểm một quyền mua cổ phần: 11.907 đồng/quyền mua cổ phần

  - Bước giá: 100 đồng/quyền mua cổ phần - Bước khối lượng: 01 quyền mua cổ phần

  - Số quyền mua cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 quyền mua cổ phần    

  - Đặt cọc đấu giá: 10% giá khởi điểm một quyền mua cổ phần

  1. Hình thức đấu giá : Đấu giá công khai thông thường
  2. Thời gian và địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc:

  - Thời gian :  Từ 08h00 ngày 26/02/2024 đến 15h00 ngày 08/03/2024

  - Địa điểm : Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest – Chi nhánh Sài Gòn, Tầng 4 - Tòa nhà Central Park, 117 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, TPHCM 

  1. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá:

  - Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: chậm nhất trước 14h00 ngày 18/03/2024

  - Địa điểm: Nộp trực tiếp vào hòm phiếu tại Tổ chức bán đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest – Chi nhánh Sài Gòn, Tầng 4 - Tòa nhà Central Park, 117 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, TPHCM

  1. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

  - Thời gian : 14h30 ngày 18/03/2024

  - Địa điểm : Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest – Chi nhánh Sài Gòn  

   Tầng 4 - Tòa nhà Central Park, 117 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, TPHCM

  1. Thời gian thanh toán mua quyền mua cổ phần: Từ ngày 18/03/2024 đến ngày 22/03/2024
  2. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 18/03/2024 đến ngày 22/03/2024

  (Để biết thêm thông tin chi tiết, nhà đầu tư vui lòng xem bản Công bố thông tin, Quy chế đấu giá công khai thông thường quyền mua cổ phần và các tài liệu đính kèm

  tại https://drive.google.com/drive/folders/1hXzqXbl1X1a9fPT8pUnCVRJm_9t2GjtH?usp=sharing )

  Zalo
  Hotline