THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ 30/4; 01/5 NĂM 2023

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ 30/4; 01/5 NĂM 2023

Ngày đăng: 24/04/2023 03:35 PM

    Trụ sở chính BPS nghỉ Lễ và nghỉ bù Lễ trong 05 ngày, từ 29/04/2023 đến hết 03/05/2023.
    Các chi nhánh, công ty con hoạt động bình thường trong thời gian nghỉ Lễ.

    Zalo
    Hotline