THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC NĂM 2016

THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC NĂM 2016

Ngày đăng: 27/10/2021 09:52 PM

  KG: Quý cổ đông công ty

  Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty cổ phần Xây dựng và dịch vụ công cộng Bình Dương (BPS), trong đó có nội dung chi trả cổ tức năm 2016. Nay công ty xin thông báo đến Quý cổ đông nội dung như sau:

  Tỷ lệ chi cổ tức năm 2016: 20%/vốn điều lệ, trong đó 7% bằng tiền mặt, 13% bằng cổ phiếu

  Thời gian chốt danh sách để chi trả: ngày 21/4/2017

  Thời gian chi trả: từ ngày 24/4/2017

  Đề nghị Quý cổ đông liên hệ văn phòng công ty để nhận cổ tức bằng tiền mặt và ghi tăng sổ cổ phần.

  Trường hợp nhận cổ tức bằng chuyển khoản vui lòng cung cấp số tài khoản.

   

  Zalo
  Hotline