GIỚI THIỆU DỰ ÁN KHU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DÂN CƯ BẮC CÔNG VONG (TÊN THƯƠNG MẠI: DỰ ÁN AQUA MELODY)

GIỚI THIỆU DỰ ÁN KHU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DÂN CƯ BẮC CÔNG VONG (TÊN THƯƠNG MẠI: DỰ ÁN AQUA MELODY)

Ngày đăng: 28/10/2021 08:45 AM

   

  Stt Tên dự án  Địa điểm  Diện tích
  (ha) 
  Chủ đầu tư Chủ trương đầu tư  Quyết định phê duyệt QHCT/TMB tỷ lệ 1/500  Tiến độ thực hiện của dự án  Tình hình giao dịch bất động sản  Ghi chú 
  Năm bắt đầu giao dịch  Số lượng bất động sản đã giao dịch đến hết tháng 12/2022 
  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11) 
  1 Khu  Thương mại dịch vụ và dân cư Bắc Cống Vong  Thị trấn Núi Sập 4,5 Công ty Cổ phần xây dựng và dịch vụ công cộng Bình Dương  - Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 2310/QĐ-UBND ngày 24/09/2019;
  - Các quyết định điều chỉnh:
  + Quyết định số 1160 /QĐ-UBND ngày25/05/2020;
  + Quyết định số 1745 /QĐ-UBND ngày 27/07/2020;
  + Quyết định số 994 /QĐ-UBND ngày 12/05/2021
  + Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 26/08/2022
  Quyết định số 3380/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 -Về thủ tục đất đai: Hoàn thành thủ tục đất đai
  - Về thủ tục môi trường: Hoàn thành thủ tục môi trường theo quy mô diện tích cũ, đang điều chỉnh thủ tục môi trường theo quy mô diện tích điều chỉnh và Luật môi trường sửa đổi để nộp lại
  - Về thủ tục Xây dựng: Hoàn thành thủ tục cấp phép xây dựng; hoàn thành thủ tục đấu nối giao thông, đấu nối điện
  - Về thủ tục Hạ tầng kỷ thuật: Đang triển khai thi công xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đạt khoảng 95% khối lượng
  - Về hạ tầng xã hội: Đã nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng khu Chợ Bách Hóa và Chợ Nông sản, chờ cấp phép
  Chưa giao dịch 0  

   

   

  Zalo
  Hotline