Chương trình đại hội đồng cổ đông ngày 20/06/2023

Chương trình đại hội đồng cổ đông ngày 20/06/2023

Ngày đăng: 16/06/2023 03:01 PM

  CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG

  CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

   

  Thời gian: 8h00 ngày 20/06/2023 (Thứ Ba)

  Địa điểm: Trụ sở công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ công cộng Bình Dương, số 91 Thích Quảng Đức, P. Phú Hoà, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

                   ĐT- Fax: 0274.3821983

   

  STT

  THỜI GIAN

  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

  01

  8h00 - 8h30

  - Tiếp đón khách mời và đại biểu

  - Ký tên tham dự và nhận tài liệu, phiếu biểu quyết

  02

  8h30  - 9h00

  - Khai mạc đại hội: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình đại hội, Báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội

   - Thông qua danh sách đoàn chủ tịch và thư ký

  03

  9h00 - 9h30

  - Hội đồng quản trị, TGĐ, BKS  đọc các báo cáo

  - Thông qua các tờ trình: Phê duyệt báo cáo tài chính công ty mẹ và BCTC hợp nhất 2022, phân phối lợi nhuận 2022; kế hoạch kinh doanh 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023 và thù lao HĐQT, BKS, thưởng BĐH 2023, kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; lựa chọn công ty kiểm toán và một số vấn đề khác.

  04

  9h30-9h45

  Nghỉ giải lao

  05

  9h45 -10h15

  - Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình của HĐQT, TGĐ, BKS. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại đại hội.

  06

  10h15 - 11h30

  - Thông qua nghị quyết ĐH;

  - Thông qua biên bản đại hội;

  - Tổng kết và bế mạc đại hội

  07

  Dự tiệc trưa

   

  Zalo
  Hotline