Video clip giới thiệu
Hình ảnh
 • Tin tức công ty

  BPS tổ chức thành công đại hội cổ đông 2017

  Vào lúc 8h30 phút ngày 21/4/2017, công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ công cộng Bình Dương đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Tại đại hội, các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng như: kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và một số vấn đề khác.

  Công ty xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông đã tham dự và đóng góp những ý kiến quý báu tại Đại hội.

  Sau đây là một số hình ảnh tại đại hội

   

   

   

  Thời gian tổ chức đại hội cổ đông 2017

  Thời gian                   : 8 giờ 00 sáng thứ Sáu, ngày 21/4/2017

  Địa điểm                    : Văn phòng Cty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ công cộng Bình Dương,

                                     tại số: 91 Thích Quảng Đức, phường Phú Hoà, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

  Nội dung đại hội:

              + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 (của HĐQT, TGĐ,  BKS và báo cáo kiểm toán)

              + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

              + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và một số vấn đề khác

  Kính mời Quý cổ đông theo danh sách chốt cổ đông ngày 21/3/2017 thu xếp tham dự để đại hội thành công tốt đẹp

   

   

  First 1 2 3 4 End