Video clip giới thiệu
Hình ảnh
  • Chi tiết

    BPS THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019 NHƯ SAU:

    VĂN PHÒNG CHÍNH BPS NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH TRONG 02 NGÀY: 31/12/2018 VÀ 01/01/2019 (THỨ HAI + THỨ BA) VÀ LÀM BÙ VÀO NGÀY 05/01/2019 (THỨ BẢY)

    CÁC CHI NHÁNH, CÔNG TY CON TRỰC THUỘC BPS VẪN LÀM VIỆC BÌNH THƯỜNG VÀO TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN