Video clip giới thiệu
Hình ảnh
  • Chi tiết

    Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, từ ngày 1/1/2018, sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 2.760.000 đến 3.980.000 đồng/tháng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

    Theo đó, văn phòng chính BPS và các chi nhánh trực thuộc đóng trụ sở trên địa bàn Vùng I (Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát) sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng là 3.980.000 đồng/tháng

    Riêng công ty con của BPS là Hoa viên nghĩa trang Long Xuyên tại tỉnh An Giang thuộc vùng II nên sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng là 3.530.000 đồng/tháng