Video clip giới thiệu
Hình ảnh
  • Chi tiết

    Văn phòng chính BPS nghỉ tết Dương lịch 2018 trong 01 ngày 01/01/2018 (thứ Hai)

    Thứ ba (02/01/2018) làm việc trở lại bình thường

    Các chi nhánh kinh doanh dịch vụ lưu trú, nghĩa trang, hỏa táng, nhà phân phối bia vẫn làm việc bình thường

    Trân trọng thông báo