Video clip giới thiệu
Hình ảnh
 • Chi tiết

  Bên cạnh việc đảm bảo thu nhập ổn định, chăm lo đời sống vật chất cho người lao động thì Ban điều hành BPS rất quan tâm đến đời sống tinh thần của người lao động; một trong những thể hiện sự quan tâm đó là Tổ chức chúc mừng nhân ngày sinh nhật của người lao động. Định kỳ hàng quý, Ban điều hành sẽ tổ chức 01 lần Tiệc chúc mừng cho các bạn có ngày sinh trong quý đó.

  Sau đây là một số hình ảnh của Tiệc sinh nhật quý 4/2017 được tổ chức ngày 13/11/2017:

   

  (Ông Lê Hữu Nghĩa - Tổng giám đốc công ty tặng quà cho người lao động) 

  (Ông Lê Hữu Nghĩa - Tổng giám đốc công ty gửi lới chúc mừng sinh nhật  đến  người lao động)