Video clip giới thiệu
Hình ảnh
  • Chi tiết

    Nhằm tạo điều kiện cho người lao động công ty được nghỉ ngơi, vui chơi giải trí và tăng tính gắn kết, giao lưu giữa các chi nhánh, phòng ban; Ban điều hành công ty đã tổ chức cho người lao động công ty được tham quan du lịch Đà Lạt (03 ngày 02 đêm) trong 02 đợt:

    * Đợt 1 từ ngày 21-23/7/2017; Đợt 2 từ ngày 28-30/7/2017

    Sau đây là một vài hình ảnh của cả hai đợt: