THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG

Ngày đăng: 24/03/2023 08:20 AM

  THÔNG BÁO

  BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG

  Căn cứ Quyết định số 26/QĐ/ĐTKDV ngày 22/02/2023 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương, Ban Tổ chức đấu giá xin thông báo như sau:

  1. Thông tin chung về doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương

   Địa chỉ: Số 91 Thích Quảng Đức, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.Điện thoại: 84-274 3821983Fax: 84-274 3821983

  • Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ; Bán buôn đồ uống; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng

         2. Vốn của SCIC: 30.000.000.000 đồng (tương ứng 30% vốn điều lệ).

  1. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư trong nước đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương.
  2. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan.
  3. Cổ phần chào bán thông qua đấu giá trọn lô:
  • Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 3.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Ba triệu cổ phần)
  • Tổng số lô cổ phần đấu giá: 01 lô
  • Gía khởi điểm để đấu giá: 142.386.000.000 đồng/lô cổ phần (Bằng chữ: Một trăm bốn muơi hai tỷ ba trăm tám mươi sáu triệu đồng trên một lô cổ phần)
  • Bước giá: 1.000.000 đồng/lô cổ phần
  • Hình thức đấu giá: Đấu giá cả lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán và chỉ được phép ghi 01 (một) mức giá vào Phiếu tham dự đấu giá
  • Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước: 3.000.000 cổ phần
  • Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trong nước: 3.000.000 cổ phần
  • Tiền đặt cọc: 10% giá trị lô cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm đấu giá bằng đồng Việt Nam
  • Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
  1. Công bố thông tin, thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
  • Công bố thông tin: trên ba (03) số báo liên tiếp của Báo Đầu tư, Báo Bình Dương, Báo Kinh tế và Đô thị, trang thông tin điện tử của SCIC, FNS, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và các Đại lý đấu giá từ ngày 24/03/2023.
  • Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 27/03/2023 đến 16h00 ngày 06/04/2023

  tại các Đại lý đấu giá (danh sách và địa chỉ các đại lý tại Phụ lục đính kèm Quy chế bán đấu giá, được công bố trên website của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, SCIC, FNS và các Đại lý đấu giá).

  1. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 15h00 ngày 12/04/2023 tại các Đại lý đấu giá
  2. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:
  • Thời gian: 9h00 ngày 14/04/2023
  • Địa điểm: Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh,

  Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

  1. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:
  • Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: 15/04/2023 – 21/04/2023
  • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng giá: 17/04/2023 – 21/04/2023

   

  Nhà đầu tư đăng ký đấu giá tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương và các tài liệu liên quan trên website: www.scic.vn; www.hsx.vn; www.funan.com.vn; và các Đại lý đấu giá.

   

  Tài liệu liên quan được đăng tải theo đường dẫn:

  https://drive.google.com/drive/folders/1kdG922i9x-uROaDDDea5twzXGuc1nzjB

  Zalo
  Hotline