THÔNG BÁO ĐÓNG CỬA NGHĨA TRANG LÁI THIÊU VÀ NGHĨA TRANG DĨ AN

THÔNG BÁO ĐÓNG CỬA NGHĨA TRANG LÁI THIÊU VÀ NGHĨA TRANG DĨ AN

Ngày đăng: 27/10/2021 09:12 PM

  THÔNG BÁO

  Về việc đóng cửa, ngừng chôn cất

  tại các nghĩa trang do công ty quản lý

              Căn cứ Quyết định số 3681/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về điều chỉnh quy hoạch tổng thể địa điểm các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh và kế hoạch số 6148/KH-UBND ngày 02/12/2019 của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện quy hoạch tổng thể các địa điểm nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Dương tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050: đối với nghĩa trang Dĩ An và nghĩa trang Lái Thiêu A,B chôn cất đến năm 2020 đóng cửa, ngừng chôn cất, có lộ trình di dời trước năm 2025;

  Căn cứ Công văn số 67/SXD-PTĐT&HTKT ngày 07/01/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương về việc không thống nhất với đề nghị gia hạn thời gian chôn cất tại nghĩa trang Dĩ An, nghĩa trang Lái Thiêu A,B của công ty cổ phần Xây dựng và dịch vụ công cộng Bình Dương;

  Nay Công ty cổ phần Xây dựng và dịch vụ công cộng Bình Dương, đơn vị quản lý nghĩa trang Lái Thiêu (còn gọi là nghĩa trang Quảng Đông) tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An và nghĩa trang Dĩ An (còn gọi là Nghĩa trang Triều Châu) tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân, thân nhân, khách hàng nội dung như sau:

  1. Đóng cửa, ngừng chôn cất tại nghĩa trang Lái Thiêu A,B và nghĩa trang Dĩ An kể từ ngày phát hành thông báo này (11/01/2021)

  2. Việc đóng cửa, ngừng chôn cất là theo chủ trương của cơ quan quản lý nhà nước mà đơn vị quản lý nghĩa trang phải chấp hành, nên rất mong nhận được sự thông cảm, phối hợp tốt của Quý thân nhân, khách hàng.

  Mọi ý kiến phản hồi của Quý thân nhân, khách hàng liên quan đến việc đóng cửa, ngừng chôn cất tại nghĩa trang Lái Thiêu A,B và nghĩa trang Dĩ An kể từ thời điểm này trở đi, vui lòng gửi bằng văn bản đến văn phòng công ty theo địa chỉ dưới đây, để công ty tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng và UBND tỉnh Bình Dương có chỉ đạo thực hiện:

  Công ty cổ phần Xây dựng và dịch vụ công cộng Bình Dương

  Số 91 Thích Quảng Đức, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0274 3821983

  Chi tiết Quyết định 3681 của UBND tỉnh Bình Dương và Công văn 67 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương về đóng cửa các nghĩa trang tại đường dẫn:

  https://drive.google.com/file/d/1F9W360Qp0LEOqlPRzbD3ogtiK5Uo6PCg/view?usp=share_link

  https://drive.google.com/file/d/1mJx6RLBPJmNNXoH5PW-I2QsiLENlDokW/view?usp=share_link

   Trân trọng

  Zalo
  Hotline