NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 TỔ CHỨC NGÀY 17/05/2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 TỔ CHỨC NGÀY 17/05/2024

Ngày đăng: 22/05/2024 08:22 AM

    Quý cổ đông vui lòng bấm vào LINK phía dưới để tải Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 17/05/2024.

    https://drive.google.com/file/d/1kJAcziDkTrNMbG3LTIE19V1civiBncPt/view?usp=sharing

     

    Zalo
    Hotline