Video clip giới thiệu
Hình ảnh
 • Chi tiết

  Công ty cổ phần Xây dựng và DVCC Bình Dương có tiền thân là công ty vệ sinh mai táng huyện Thuận An, được thành lập vào ngày 03/10/1985 theo quyết định số 181/QĐ.UB của UBND huyện Thuận An, thực hiện các chức năng trong lĩnh vực vệ sinh mai táng, trực thuộc UBND huyện Thuận An. Trụ sở chính tại số 87A đường quốc lộ 13 cũ, nay là đường ĐT 745, phường Lái Thiêu, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

  Năm 2006, thực hiện quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 13/5/2006 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt giá trị và cổ phần hóa công ty Xây dựng và DVCC Bình Dương, ngày 14/4/2006, công ty Xây dựng và DVCC Bình Dương chính thức chuyển thành công ty cổ phần, hoạt động theo Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 3700149145 do phòng đăng lý kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương cấp lần đầu ngày 14/4/2006, thay đổi lần thứ 9 ngày 16/6/2014, với những thông tin chi tiết về công ty như sau:

  Tên công ty: Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ công cộng Bình Dương

  Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Binh Dương Construction and Public Service Joint Stock Company.

  Tên công ty viết tắt: BPS

  Trụ sở chính của công ty: số 91 Thích Quảng Đức, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

  Tel: 0274.3821983                                     Fax: 0274.3821983

  Mã số thuế: 3700149145 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu: 14/4/2006

  Thời hạn hoạt động của công ty là: 50 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


  Các bài khác