Video clip giới thiệu
Hình ảnh
 • Nội dung chi tiết

  THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC 2016

  KG: Quý cổ đông công ty

  Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty cổ phần Xây dựng và dịch vụ công cộng Bình Dương (BPS), trong đó có nội dung chi trả cổ tức năm 2016. Nay công ty xin thông báo đến Quý cổ đông nội dung như sau:

  Tỷ lệ chi cổ tức năm 2016: 20%/vốn điều lệ, trong đó 7% bằng tiền mặt, 13% bằng cổ phiếu

  Thời gian chốt danh sách để chi trả: ngày 21/4/2017

  Thời gian chi trả: từ ngày 24/4/2017

  Đề nghị Quý cổ đông liên hệ văn phòng công ty để nhận cổ tức bằng tiền mặt và ghi tăng sổ cổ phần.

  Trường hợp nhận cổ tức bằng chuyển khoản vui lòng cung cấp số tài khoản.

  .Xin mời Anh/Chị xem chi tiết tại đây tại đây