BPS TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2017

BPS TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2017

Ngày đăng: 27/10/2021 09:53 PM

  Vào lúc 8h30 phút ngày 21/4/2017, công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ công cộng Bình Dương đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Tại đại hội, các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng như: kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và một số vấn đề khác.

  Công ty xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông đã tham dự và đóng góp những ý kiến quý báu tại Đại hội.

  Sau đây là một số hình ảnh tại đại hội

   

   

   

  Zalo
  Hotline