BPS TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

BPS TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Ngày đăng: 22/04/2022 09:12 AM

  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ công cộng Bình Dương sẽ được tổ chức vào ngày 13/05/2022 (Thứ Sáu).

  Thư mời và chương trình đại hội sẽ được gửi đến từng cổ đông, theo danh sách chốt cổ đông ngày 12/04/2022.

  Tài liệu đại hội đã được đăng tải trên website công ty, mục Quan hệ cổ đông

  Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng Hành chính cty: 0274 3821983

  Zalo
  Hotline