BPS HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG HƯỞNG CHI PHÍ KHUYẾN KHÍCH HỎA TÁNG

BPS HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG HƯỞNG CHI PHÍ KHUYẾN KHÍCH HỎA TÁNG

Ngày đăng: 27/10/2021 09:31 PM

  UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành quyết  định số 14/2015 ngày 10/3/2015 về chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng cho người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, BPS xin cung cấp một số thông tin chi tiết và hướng dẫn khách hàng đủ điều kiện làm thủ tục để được hỗ trợ như sau:

  1. Mức hỗ trợ (đã được điều chỉnh theo văn bản số 7719/UBND-VX ngày 11/12/2017 của UBND thành phố Hồ Chí Minh)

  Mức hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng là 3.000.000 đồng/lượt hỏa táng cho các đối tượng và hỗ trợ chi phí vận chuyển 1.000.000 đồng/trường hợp đối với các đối tượng sinh sống trên địa bàn huyện Cần Giờ

  2. Đối tượng thực hiện thủ tục hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng

  • Cá nhân thực hiện thủ tục hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng cho đối tượng quy định tại Điều 1 Quyết định này là một trong các thân nhân của đối tượng (vợ, chồng, cha, mẹ, con, ông, bà, anh, chị, em) hoặc người giám hộ của đối tượng theo quy định;
  • Việc thực hiện thủ tục và nhận chi phí hỗ trợ có thể thực hiện thông qua ủy quyền theo quy định pháp luật về ủy quyền.
  • Đối với các đối tượng quy định tại Điều 1 Quyết định này là người đơn thân, neo đơn không có thân nhân đứng ra thực hiện mai táng: tổ chức, đoàn thể tại địa phương thực hiện mai táng cho đối tượng theo quy định cử đại diện thực hiện thủ tục hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng theo quy định.

  3. Thành phần Hồ sơ hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng:

  a) Bản chính tờ khai thông tin cá nhân, tổ chức nhận chi phí hỗ trợ khuyến khích hỏa táng (theo mẫu số 01);

  b) Bản photo (kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao giấy chứng tử của người được hỏa táng;

  c) Bản chính hóa đơn đã được thanh toán của cơ sở hỏa táng theo quy định của Bộ Tài chính (hóa đơn do Đài hỏa táng thuộc BPS phát hành);

  d) Đối với cá nhân thực hiện thủ tục thông qua ủy quyền hoặc đại diện tổ chức, đoàn thể thực hiện thủ tục: xuất trình văn bản ủy quyền hoặc giấy giới thiệu theo quy định.

   4. Thủ tục hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng

  Thân nhân hoặc đại diện tổ chức, đoàn thể thực hiện mai táng cho đối tượng (khi có nhu cầu hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng) làm 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này gửi Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi đối tượng hưởng hưu trí, trợ cấp hàng tháng hoặc nơi đối tượng cư trú.

  Khách hàng cần hỗ trợ vui lòng liên hệ số điện thoại 0274 3821 983.

   

  Zalo
  Hotline