BPS CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

BPS CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

Ngày đăng: 13/12/2021 02:57 PM

  THÔNG BÁO

  Về việc chi trả cổ tức năm 2021

  •  Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ công cộng Bình Dương thông qua ngày 06/4/2006, sửa đổi bổ sung lần thứ mười một ngày 14/05/2021;
  • Căn cứ Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 13/05/2022, trong đó có nội dung về chi trả cổ tức năm 2021;

  Nay Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ công cộng Bình Dương thông báo đến Quý cổ đông công ty việc chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

  1. Tỷ lệ: 8%/vốn điều lệ, tương đương 800 đồng/cổ phiếu.

  2. Ngày chốt danh sách: Ngày 12/12/2022

  3. Thời gian chi trả: Từ ngày 22/12/2022

  4. Hình thức chi trả: Tiền mặt/chuyển khoản

  5. Đề nghị Quý cổ đông liên hệ văn phòng công ty để nhận cổ tức bằng tiền mặt từ ngày 22/12/2022 (trong giờ hành chính), tại địa chỉ số 91 Thích Quảng Đức, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Tel - Fax: 0274.3821983.Trường hợp Quý cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản, vui lòng gửi yêu cầu chuyển khoản về văn phòng công ty (phí chuyển khoản do cổ đông chịu).

  Vui lòng mang theo sổ cổ phần, chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức), hoặc giấy ủy quyền khi nhận cổ tức bằng tiền mặt.

  Trân trọng.


   

  Zalo
  Hotline